Sledi Časa – etnološka zbirka na Gradu Kostel

Kulturna dediščina je povsod po svetu pomembna sooblikovalka turistične ponudbe. Zavedanje o tem je prisotno tudi v Društvu kostelskih žena, kjer vestno negujemo tradicijo.

Zadnji obsežen projekt, ki smo ga uspele uresničiti ob pomoči poznavalcev, je etnološka zbirka. Trenutno obsega 160 predmetov iz vsakdanjega življenja naših prednikov iz obkolpskega območja od Osilnice, Kostela do Vimolja v Poljanski dolini.

Zbirka na gradu kostel
Zbirka na gradu kostel

Dediščino neusmiljeno izpodriva sodoben način življenja in vse prepogosto, ne zavedanje o njeni vrednosti ter posledično, neprimeren odnos do starega. Tako za vedno izginjajo pomniki nekega časa in življenja, dokazi o obstoju in izkušnjah rodov pred nami.

Predmeti, ki smo jih zbrale, restavrirale in uredile po sklopih, ki jih je narekoval zbran material, so dragocen prikaz nekdanjega kmečkega doma, neprecenljiv del kulturne dediščine Kostela in širšega območja ob zgornjem toku Kolpe.

Zbirko, naslovile smo jo Sledi časa, tvorijo pohištveni predmeti s poudarjeno uporabno funkcijo. Poleg kmečkega orodja za poljedelstvo in živinorejo ter orodja rokodelcev so v njej množično zastopani predmeti za vsakdanja gospodinjska opravila.

Krasijo jo ročna dela, oz. lanene tkanine, vezenine in čipke, s katerimi so naši predniki zaljšali svoja po večini skromna domovanja. Zbirka zato predstavlja tudi del bivalne kulture. V njej ne manjkajo simboli ne le lokalne, ampak slovenske identitete, zibelka, skrinja, kolovrat, nečka....

Zbrani predmeti so v razponu 150 let, oz. od začetka 19. pa do sredine 20.stoletja.


Najstarejši del predstavlja črna kuhinja.

V društvu, kjer nadaljujemo z zbiranjem in urejanjem etnološkega gradiva, zasledujemo več ciljev, in sicer delamo za skupno dobro, hkrati želimo doprinesti h krajevni prepoznavnosti in pustiti sled v okolju, v katerem živimo in iz katerega izhajamo.

Gre za naš doprinos k ohranjanju dediščine in k trajnostnemu turizmu.

Trenutno je še na ogled v eni od soban gradu Kostel in po odzivih na družabnih omrežjih, je dosegla svoj namen.

Avtor: Mojca Skender

Foto: Mojca Skender

Zbirka na gradu kostel

stopite v stik z nami

Z veseljem se bomo odzvali vašemu kontaktu.